• |
  • رزرو: 4-33336791-038

 

 

تالار کوه نور

برگزاری مراسمات عقد ، عروسی و همایشات - برگزاری نمایشگاه

ظرفیت : 500 نفر

ابعاد : 750 متر مربع

چیدمان میز و صندلی طبق سلیقه میهمان و با توجه به مراسم (خانوادگی ، سینمایی ، آموزشی ، همایش ، میزU ، میز T و ... ) ( میزهای 2 - 4 - 6 - 10 - 16 نفره)

پذیرایی و چیدمان طبق سلیقه میهمان ( سرو غذا بصورت تک پرس ، بوفه ، میز به تفکیک )

گل آرائی و سفره آرائی در صورت درخواست میهمان